Činnosti oddílu všestrannosti za rok 2016

Je tu začátek nového roku a nastává tak nejlepší čas na rekapitulaci toho minulého. Po loňském vydařeném ročníku jsme i letos pořádali, společně s Mateřským centrem Vsetín, dětský karneval, kterého se zúčastnilo 600 spokojených rodičů s jejich ratolestmi. Začátek jara patří již několik let oblíbené vycházce do nedalekého Ústí, kde se děti i jejich rodiče mohou naučit pletení korbáčů. V polovině dubna jsme se účastnili zálesáckého závodu zdatnosti ve Valašské Meziříčí, kde naši svěřenci zvítězili v kategoriích dorostu i žactva a ti starší postoupili také do celostátního kola, které se konalo v severočeské Proseči u Liberce. Poslední dubnový den patřil závodům všestrannosti, jenž se konaly opět ve městě na soutoku Bečev, odkud si naše děti odvezli rekordních šest vítězství. Začátek května je již několik let spojen s Pochodem br. Vojáčka ve Valašských Kloboukách a letos tomu nebylo jinak. Nynější ročník byl výjimečný nejen krásným počasím, ale také největší účastí za poslední léta, kterou výrazně podpořilo čtyřiatřicet Sokolů z Ostravy – Proskovic. Hned následující den jsme opět nelenili a užili jsme si závody ve střelbě ze vzduchovky ve Valašském Meziříčí. V polovině července jsme pořádali úspěšný Dětský letní tábor v Lužné u Vsetína. V srpnu pak následovala akce ve Frenštátu pod Radhoštěm s názvem Beskydské nebe. S příchodem podzimu jsme odcestovali opět do Valašského Meziříčí na župní atletické závody a i zde se naše děti radovali šestkrát z prvního místa.

Datum 6. října připadl na „Památný den Sokolstva“ k uctění všech padlých členů našeho spolku ve válečných procesech. Součástí této akce bylo kladení kytic k pamětní desce na Sokolovně a následné pouštění lodiček se svíčkou po řece Bečvě, které si naše děti samy vyrobily. Osmadvacátý říjen se nesl v duchu oslav vzniku ČSR a v odpoledních hodinách jsme se účastnili Zborovského branného závodu opět v nedalekém ValMezu. Na konci listopadu jsme odcestovali do našeho hlavního města, kde jsme měli možnost shlédnout skladby, které se v roce 2018 představí na XVI. Všesokolském Sletu v Praze. Začátek prosince už klasicky patří Mikuláši, kterého se letos účastnili desítky spokojených dětí s jejich rodiči

Významné poděkování patří všem cvičitelkám a cvičitelům, jež každé pondělí a čtvrtek vedou hodiny všestrannosti v místní Sokolovně. Zapomenout bychom také neměli na naše běžce, kteří reprezentují Sokol na běžeckých závodech po celé republice.

Akce Všestrannosti v roce 2016

16.01.2016 Výjezdní zasedání

23.01.2016 Dětský karneval/Šibřinky (s mateřským centrem)

25.03.2016 Pletení korbáčů/tatarů – jarní vycházka (cca 8 km)

16.04.2016 ZZZ (župní) – Valašské Meziříčí

30.04.2016 Závody všestrannosti – Valašské Meziříčílive streaming film Wonder Woman online

07.05.2016 Pochod br. Vojáčka – Valašské Klobouky

08.05.2016 Střelba ze vzduchovky – Valašské Meziříčí

20. – 22.5.2016 ZZZ (ČOS) – Proseč u Liberce

16. – 23.7.2016 Letní sokolský tábor – Lužná u Vsetína

26.07.2016 Beskydské nebe – Frenštát pod Radhoštěm

03.09.2016 Sraz cvičitelů – Valašské Meziříčí

25.09.2016 Župní atletické závody – Valašské Meziříčí

06.10.2016 Den sokolstva (u památníku padlých Sokolů) + pouštění lodiček po řece Bečvě

28.10.2016 Oslavy výročí Dne vzniku samostatné ČSR – u pomníku TGM

28.10.2016 Zborovský branný závod – Valašské Meziříčí

27.11.2016 Představení skladeb XVI. Všesokolského sletu 2018 + předvedení vlastní skladby

05.12.2016 Mikuláš v Sokolovně

 

Zaznamenal Ondřej Slováček