8. říjen Památný den sokolstva

Vlajka České obce sokolské zavlála z balkonu městského úřadu

Dnes je 8. října a osmý říjen se v roce 2019 stal významným dnem České republiky. Proto jsme se rozhodli vyvěšením vlajky České obce sokolské společně s představiteli městské samosprávy takto symbolicky společně připomenout nejen pět tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid podílejících se na přípravách atentátu na Heydricha, ale i všechny sokoly, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií.

Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci. 

Infografika k historii sokolského hnutí

K připomenutí dnešního dne slouží také sokolské kokardy s kovovým znakem Sokola. Kokarda je se sokolskou symbolikou spojena od založení spolku v roce 1862. Stala se neodmyslitelnou součástí čapky pánského sokolského kroje i baretu u dámského sokolského kroje. Připněte si tento doplněk 8. října na oblečení a noste celý den jako symbol sokolské perzekuce.

Sokolská kokarda

Stejně jako po celé republice se i ve Vsetíně zapojili sokolové do protinacistického odboje.  Už v květnu roku 1939 vzniká pobočka celostátní odbojové organizace Obrana národa pod vedením řídícího učitele Vladimíra Drápaly, bývalého italského legionáře. Jejím hlavním posláním byla zpravodajská činnost, dále pak pomoc rodinám vězněných odbojářů, převádění přes hranice a příprava povstání, jež mělo proběhnout krátce před koncem okupace, což se také počátkem května 1945 povedlo. Jeho jméno je společně s dalšími osmnácti členy vsetínského Sokola uvedeno na pamětní desce obětí okupace, umístěné na stěně vedle vstupu do vsetínské sokolovny.

Pozvánka na dnešní událost

Odložení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín

Vzhledem k  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a  prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené  novým koronavirem SARS-CoV-2 se Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín odkládá.

O náhradním termínu budou členové a delegáti VH informováni.

Zemřel Dušan Životský

S lítostí oznamujeme, že po těžké nemoci ve věku 89 let zemřel sokol tělem i duší, emeritní starosta i náčelník vsetínského Sokola, bratr Dušan Životský.   

Narodil se ve Vsetíně roku 1931. Vyučil se klempířem. Byl nejen manuálně zručný a pracovitý, ale také přemýšlivý a s oblibou nacházel nová řešení. Později pracoval také jako technolog v Letu Kunovice při výrobě letadel, kde strávil deset let. Nebál se ani těžké práce, když na šachtě dolu Dukla po dobu osmi let  dobýval z hlubin „černé zlato“. Pro své charakterové vlastnosti, mezi které patřily spolehlivost, vytrvalost, odpovědnost a ochota pomáhat, byl často pověřován těmi nejtěžšími úkoly. Z Havířova se vrátil zpět na Vsetín, kde se podruhé oženil a nastoupil jako vedoucí klempířů do Okresního stavebního podniku. Zde pracoval téměř do důchodového věku. Místo odchodu na zasloužený odpočinek se bratr Dušan pustil do podnikání. Jeho firma EKOZ se postupně stala jednou z nejvýznamnějších vzduchotechnických firem v regionu.  

Posledních deset let svého života strávil aktivní činností při správě sokolského majetku – Besedního domu. Dušan Životský stál u znovuobnovení vsetínského Sokola v roce 1990. Podílel se na organizování cvičení všestrannosti dětí i dospělých. Byl vždy připraven poskytnout radu a pomocnou ruku. Pravidelně se účastnil všesokoloských sletů, u těch regionálních byl jejich neúnavným organizátorem. Na posledním sletu v roce 2018 se již rozhodl cvičit za Věrnou gardu a ne za muže, jak tomu bylo ještě v roce 2012, a nebýt zákeřné nemoci, je jisté, že by nevynechal ani slet v roce 2024.

Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA – 8. ŘÍJEN

V pondělí 7. 10. 2018 jsme si připomněli Významný den ČOS , který je od letošního roku zároveň významným dnem ČR u pamětní desky devatenácti vsetínských sokolů, umučených nebo popravených fašisty během II. světové války.

U této příležitosti promluvil starosta vsetínského sokola  Radek Fojtík o historických událostech tohoto období. Svůj proslov zaměřil mimo jiné i na význam sokolského hnutí v odbojové činnosti.

Poté jsme se odebrali k řece Bečvě, kde mladí sokolové vypustili lodičky se zapálenými svíčkami k uctění zavražděných sokolů.