Oddíl sportovní gymnastiky

Popis činnosti:
Oddíl​ ​ se​ ​ zaměřuje​ ​ na​ ​ výkonnostní​ ​ sportovní​ ​ gymnastiku.​ ​ Jednotlivé​ ​ děti​ ​ jsou​ ​ členěny​ ​ podle stáří​ ​ a ​ ​ výkonnosti​ ​ do​ ​ jednotlivých​ ​ družstev.​ ​ Nabízíme​ ​ dětem​ ​ od​ ​ 4 ​ ​ do​ ​ 6 ​ ​ let​ ​ všesportovní průpravu​ ​ (2x1h​ ​ týdně),​ ​ z ​ ​ které​ ​ jsou​ ​ následně​ ​ vybíráni​ ​ talenti​ ​ do​ ​ jednotlivých​ ​ družstev,​ ​ které již​ ​ trénují​ ​ 3 ​ ​ až​ ​ 6 ​ ​ hodin,​ ​ až​ ​ po​ ​ závodní​ ​ družstvo,​ ​ které​ ​ trénuje​ ​ 8 ​ ​ hodin​ ​ týdně.​ ​ Pro​ ​ děvčata,​ ​ která se​ ​ nedostala​ ​ do​ ​ družstva​ ​ byl​ ​ otevřen​ ​ gymnastický​ ​ kroužek.​ ​ Účastníme​ ​ se​ ​ postupových​ ​ závodů v​ ​ rámci​ ​ ČGF,​ ​ Moravského​ ​ poháru​ ​ ČSGS,​ ​ letního​ ​ gymnastického​ ​ táboru​ ​ na​ ​ Soboňkách.​ ​ V oddíle​ ​ působí​ ​ osm ​ kvalifikovaných​ ​ trenérů​ ​ a ​ ​ rozhodčích.

Počet členů v roce 2018:  251

Tréninkové prostory:  ZŠ Trávníky (Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín)

Tréninkové jednotky:
PO 15.00 – 20.00 hodin
ÚT 15.00 – 21.00 hodin
ST 15.00 – 19.00 hodin
ČT 15.00 – 19.00 hodin
PÁ 15.00 – 18.00 hodin

více na http://sg.sokolvsetin.cz

https://www.facebook.com/tjsokolvsetin/