Financování

Naše činnost je převážně financována z členských a oddílových příspěvků. Nemalou část příjmu získáváme z veřejných zdrojů (Národní sportovní agentura, město Vsetín, ČOS apod.), nadací ( a také od sponzorů z řad právnických a fyzických osob.

Všem Našim dárcům děkujeme!

Chcete Nás podpořit?

V roce 2023 nás podpořili: