Financování

Naše činnost je převážně financována z členských a oddílových příspěvků. Nemalou část příjmu získáváme z veřejných zdrojů (MŠMT, město Vsetín, Zlínský Kraj, ČOS apod.), nadací (Nadace Synot) a také od sponzorů z řad právnických a fyzických osob.

Všem Našim dárcům děkujeme!

Chcete Nás podpořit?

Snažíme se být co nejvíce transparentní a otevření, proto jsme zpracovali přehledné grafy, aby bylo vidět, nač jsou získané finanční zdroje využity.

Financování za rok 2015

Financování za rok 2016

Financování za rok 2017

Financování za rok 2018 (připravujeme).