Oddíl všestranosti

Popis činnosti:
Sport pro všechny je určen všem, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro zdraví, kondici, radost z pohybu či setkávání s přáteli. Cvičební program v oddíle všestrannosti je velmi různorodý a pestrý. Součástí cvičebního programu jsou základy gymnastiky, pohybová výchova, rytmická gymnastika, aerobik, cvičení s náčiním, pobyt v přírodě a turistika. Členové se účastní soutěží v rámci ČOS – Přeborů v sokolské všestrannosti (víceboj ve sportovní gymnastice, atletice, plavání, šplhu) a dalších soutěží. (viz. http://www.sokol.eu/obsah/5361/souteze-odbor-vsestrannosti )

Počet členů do 21 let v roce 2017:  42

Tréninkové prostory: Sokolovna

Tréninkové jednotky: 

Děti Sokolovna
PO 16.00 – 17.00 hodin
ČT 16.00 – 17.00 hodin
Ludmila Slováčková, 737 887 973

Ženy Sokolovna
PO 18.00 – 19.00 hodin
ST 18.30 – 19.30 hodin
Eva Ptáčková, 603 743 564
Eva Stuchlíková, 725 766 063

Senioři Sokolovna
čtvrtek 9:30 – 10:30
Kocůrková Alena, 734 242 937