Stanovy

Stanovy České obce sokolské platné od 26.6.2016 naleznete níže v příloze stránky ve formátu PDF. Dokument obsahuje naskenované podepsané stanovy.

Stanovy ČOS jsou nejvyšší organizační normou České obce sokolské. Vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jsou ve smyslu tohoto zákona právně závazné. Nadřazenými právními normami stanov ČOS jsou zákony České Republiky.

Stanovy-cos-2016.pdf