Organizační struktura

Fojtík Radek – starosta
tel. 603 803 533, e-mail: sokolvsetin@seznam.cz

Uličná Alena – jednatelka
tel. 604 824 864 , e-mail: ulicna@post.cz

Duchoň Zbyněk – I. místostarosta
tel. 777 577 122, e-mail: duchonz@seznam.cz

Životský Dušan – náčelník
tel. 725 634 822

Vařejka Jiří ing. – hospodář
tel. 737 607 956, e-mail: jiri.varejka@seznam.cz

Růžičková Dagmar – pokladník
tel. 739 082 646

Pecharová Jitka – zapisovatel
tel. 732 256 354, e-mail: jitka.p@seznam.cz

Jadrný Václav – vzdělavatel
tel. 724 946 952, e-mail: jadrn@seznam.cz

Šula Antonín – trenér a vedoucí stolního tenisu
tel. 705 216 151, e-mail: sula.antonin@seznam.cz

Baranová Jana – trenér a jednatelka oddílu SG
tel. 733 583 434, e-mail: tjsokolvsetin@seznam.cz

Slováčková Ludmila – náčelnice a cvičitelka všestrannosti dětí
tel. 737 887 973, e-mail: lidkaslovackova@seznam.cz

Navrátilová Radka – taneční oddíl, kontrolní komise
tel. 603 596 612 e-mail: allstyleunit@email.cz