Financování 2015V roce 2015 byla vytvořena ztráta ve výši 155 tis.Kč. Více než 90 % této ztráty vzniklo z titulu uplatněných odpisů majetku.

Tato ztráta byla z části pokryta vytvořeným ziskem z minulých let a z části bude převedena do dalšího účetního období.