Financování

Naše činnost je převážně financována z členských a oddílových příspěvků. Nemalou část příjmu získáváme z veřejných zdrojů (MŠMT, město Vsetín, Zlínský Kraj, ČOS apod.), nadací (Nadace Synot) a také od sponzorů z řad právnických a fyzických osob.

Všem Našim dárcům děkujeme!

Chcete Nás podpořit?

Snažíme se být co nejvíce transparentní a otevření, proto jsme zpracovali přehledné grafy, aby bylo vidět, nač jsou získané finanční zdroje využity.

Financování za rok 2015

Financování za rok 2016 (připravujeme).